Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 

L’any 2007 es va iniciar un treball de recerca en col.laboració amb la Universitat de Vic, per tal d’elaborar un recull de les dades personals i trajectòria política de les persones que havien estat alcaldes en el seu municipi durant el període comprès entre l’any 1931 i fins el 1939. Aquest treball es va centrar en 31 dels 51 municipis que hi ha a la comarca d’Osona, ja que els recursos humans i el temps disponible, malauradament, no permetien abarcar a tota la comarca.
Finalitzat el recull de dades dels 31 municipis de més de 500 habitants, es va decidir que abans d’avançar en un treball de recerca de la resta de municipis, era més convenient publicar la feina feta i així engrescar la col.laboració de persones, institucions i demés entitats que hi estiguéssin interessats per tal d’ampliar la informació, si això era possible, i, en definitiva, recuperar el que comunament anomenem memòria històrica.
La publicació de les dades recollides es podia fer de moltes maneres, si bé en els temps actuals i tenint en compte que la memòria és viva, es va considerar oportú plasmar el recull fet en el present entorn web, en tant que pretén ser una eina més dinàmica i eficient, a diferència de qualsevol suport paper.

Ja per acabar, us suggerim a totes les persones que visiteu aquesta pàgina web que si disposeu d’informació gràfica, imatges o dades que des del vostre punt de vista creieu que poden ser d’utilitat ens ho trameteu via correu electrònic a l’adreça cultura@ccosona.cat. Us advertim també que la resposta no serà immediata ja que s’efectuarà un recull de totes les dades que ens pugueu trametre i aquestes seran tractades de forma unitària en una propera fase del projecte.

Rosa Vestit Villegas
Consellera de Cultura del Consell Comarcal d’Osona

No podem oblidar que tot aquest treball ha estat possible gràcies a la col.laboració del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya; la Universitat de Vic i el senyor Miquel González i Tornés, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 
Sabies qui era

Manuel Jaumeandreu Font

Manlleu

Manuel Jaumeandreu fou elegit alcalde pel març del 1934 i exercí com a tal fins l’abril del 1936.

Més informació

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra