Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Sant Bartomeu del Grau

Mandat: 1931-1933

 

Josep Vilaseca i Rovira

Temps a l'alcaldia

Fou elegit alcalde per l’abril del 1931 després que se celebressin les eleccions municipals que donaren peu a la proclamació de la Segona República. Va cessar com a batlle pel maig del 1933 quan a l’Ajuntament de Sant Bartomeu s’hi constituí una gestora.

Obra de govern

Essent alcalde Josep Vilaseca l’Ajuntament s’adreçà al President Francesc Macià per sol•licitar que en la redacció de l’Estatut d’Autonomia, el qual encara no s’havia aprovat, hi fossin tinguts en compte els drets dels secretaris d’ajuntament. La resposta que donà el President Macià fou que aquest aspecte relatiu als secretaris dels ajuntaments més que a l’Estatut de Núria caldria tractar-lo a l’Estatut Interior de Catalunya. L’Ajuntament fou informat que el Ministeri d’Instrucció Pública de la República acordà crear una escola unitària per a nens a Sant Bartomeu tal com especificava la Gaceta de Madrid del 31 d’octubre del 1931.

Fonts

-Correspondència de l’Ajuntament de Sant Bartomeu: 1927-1932. -Correspondència de l’Ajuntament de Sant Bartomeu: 1933-1938.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra