Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Santa Maria de Corcó

Tendència política: Home d’esquerres i vinculat al món obrer. En aquest sentit cal subratllar que, a l’igual que Magí Puntí, era membre de la cooperativa “L’activitat obrera”.

Mandat: 1937

 

Gregori Vallbona i Banús

Temps a l'alcaldia

Va ser escollit com alcalde el juliol del 1937 i va dimitir el setembre d’aquell mateix any arran d’una crisi al Consistori.

Obra de govern

Durant l’etapa en la qual Joan Domènch fou alcalde l’Ajuntament va haver de plantejar-se qüestió dels refugiats, cosa que com ja hem vist afectava a d’altres municipis d’Osona, atès que calia trobar llocs per allotjar-los. Un altre aspecte que trobem en aquells moments, atesa la massa forestal amb la que comtava el municipi, fou la qüestió de la tala de boscos en diverses finques del terme, cosa que podia a la vegada per donar feina a gent que estava a l’atur i subministrar fusta a les ciutats.

Fonts

CROSAS i CASADESÚS, Jaume: Memòria de la guerra. L’Esquirol (Osona) 1931-1940. Tarragona, Edicions El Mèdol, 2000.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra