Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Vic

Tendència política: Políticament es va vincular al republicanisme i al catalanisme. Va formar part de les llistes del Partit Catalanista Republicà i despres d’ERC.

Mandat: 1931-1932 1936-1938

Altres càrrecs: Fou regidor en els anys de la República en els que no exercia d’alcalde, llevat del període que va de l’octubre del 1934 fins el febrer del 1936 en què fou cessat.

Ofici: Era propietari d’una petita fàbrica de curtits de Vic que l’any 1936 comptava amb vuit obrers.

Altres dades vitals: Va néixer a Vic el 1896 i va morir a l’exili el 1944. Era conegut popularment com en “Cols”. Va ser membre de la maçoneria, cosa que era habitual en molts republicans. L’hivern del 1939 va exiliar-se a França, on va retrobar-se amb els seus fills, la seva esposa i una seva cunyada. De fet, van viure durant tres anys en aquell país en diverses poblacions. Després, aprofitant que el govern espanyol a l’exili va organitzar l’evacuació d’expatriats d’espanyols cap a Mèxic, país que va acollir a molts refugiats arran del desenllaç de la guerra civil, Serra i la seva família van traslladar-s’hi. Ho van fer amb el vaixell “Marechal Lyautey” des del port de Marsella i anaren fins a Casablanca per travessar l’Atlàntic amb el vaixell “Nyassa” pertanyent a Portugal, que era un país neutral. Va morir el 1944 víctima d’un càncer.

 

Marià Serra i Badell

Temps a l'alcaldia

Fou el primer alcalde elegit democràticament des de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Concretament va sortir elegit regidor a les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 en les quals encapçalava la llista pel Partit Catalanista Republicà. Cessà com a alcalde el dos de desembre del 1932. A començaments de la guerra civil, el juliol del 1936, tornarà a ser alcalde. El setembre del 1938, pocs mesos abans de l’ocupació de Vic per part del bàndol franquista, Marià Serra va deixar el càrrec de batlle per motius de salut.

Obra de govern

Una de les circumstàncies dramàtiques amb què es trobà durant la guerra foren els fets de Maig del 1937. Marià Serra procurà d’apaivagar els ànims adoptant una posició conciliadora amb el propòsit que la vida de la ciutat es tranquil•litzés. Com a alcalde va voler transmetre la idea que les decisions preses pel govern Central i pel de la Generalitat posaven punt i final a aquell conflicte i, a la vegada, alertava que oposar-se als governs d’Espanya i de Catalunya perjudicava profundament el país en aquelles circumstàncies.

Fonts

ALBAREDA, Joaquim; MOLIST, Miquel et al.: Història d'Osona. Vic, Eumo editorial, 1984. JUNYENT, Eduard: La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1976. TORNAFOCH, Xavier: El catalanisme republicà a la ciutat de Vic (1930-1936). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998. Josep Casanovas i Prat, L'ajuntament de Vic durant la Guerra Civil (1936-1939), AUSA, Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs, 2005, XXII, 156, p. 193-217.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra