Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Oristà

Mandat: 1931

Ofici: Pagès propietari

Altres dades vitals: Va néixer a Oristà el 17 de novembre del 1882. Era del mas Sansalvador.

 

Emili Sansalvador i Ylla

Temps a l'alcaldia

Fou alcalde per primer cop del 1923 al 1924. Tornà a ser alcalde des del 4 d’octubre del 1928 coincidint amb el final de la dicatadura del general Miguel Primo de Rivera i exercí aquest càrrec durant l’anomenada dictatova. Fou alcalde novament després de les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 que donaren lloc a la proclamació de la Segona República

Obra de govern

Una de les decisions que trobem durant l’etapa de l’alcalde Sansalvador és l’acord d’atendre econòmicament a una família que es veia en la necessitat de fer operar a uns fills bessons de glàndules, ja que no disposaven de prou mitjans econòmics per sufragar-ne les despeses. Si busquem en qüestions de caràcter més general destaca la decisió relativa al tema del cementiri parroquial. A l’acta del ple es diu que tot i que molts ajuntaments havien decidit incautar el cementiri parroquial des del Consistori d’Oristà s’acordà no fer-ho donat que creien millor crear un cementiri nou que complís les condicions legals i sanitàries exigides per les normes legals vigents, atès que el cementiri parroquial no les complia pas. Com a aspectes relatius a la política general del país l’Ajuntament d’Oristà aprovà el projecte d’Estatut de Núria pel juliol del 1931 i acordà per unanimitat adherir-se pel setembre del 1932 a les autoritats catalanes i, especialment, al President Francesc Macià felicitant-se per l’aprovació per part de les Corts de la República del l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Tant l’alcalde com el secretari foren delegats pel Consistori a assistir en representació de l’Ajuntament a l’acte de lliurament del text de l’Estatut d’Autonomia que es féu al Palau de la Generalitat comptant amb la presència, més del President Francesc Macià, de Manuel Azaña, que era qui exercia aleshores de cap del govern de la República.

Fonts

-Llibre de les actes del Ple de l’Ajuntament d’Oristà: 3/2/1925-15/4/1930. -Llibre de les actes del Ple de l’Ajuntament d’Oristà: 28/4/1930-11/5/1933. ORDEIG i MATA, Ramon: Oristà i la seva història. Vic, Imprenta Planàs, 1995.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra