Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Taradell

Mandat: 1936

Altres càrrecs: L’1 de febrer del 1934, després de les segones eleccions municipals de la Segona República fou elegit com a alcalde tercer, però no acceptà el càrrec al•ludint a la disciplina del partit. Pel febrer del 1934 fou elegit membre de la Comissió de Governació.

 

Adolf Roca i Toneu

Temps a l'alcaldia

Fou designat com a a alcalde el 26 de juliol del 1936, tot just iniciada la guerra civil, però cessà el 15 d’octubre d’aquell mateix any.

Obra de govern

D’entrada l’Ajuntament presidit per Adolf Roca acordà per unanimitat ratificar l’adhesió a la República i a la Generalitat i protestar contra els culpables de desencadenar una sagnant guerra. Tal com també va passar en d’altres municipis, es modificaren els noms d’alguns carrers que tenien connotacions religioses: el carrer de l’església s’anomenà carrer del primer de maig, el carrer del campanar passà a dir-se carrer del 16 de febrer (en al•lusió a les eleccions a Corts celebrades aquell mateix 1936 i que donaren la victòria al Front d’esquerres a Catalunya i el Front Popular a la resta de l’Estat), el carrer de Sant Sebastià s’anomenà carrer del 19 de juliol i la plaça de Santa Llúcia se’n va dir plaça del 14 d’abril. Malgrat la greu situació que es vivia arran de l’esclat de la guerra civil, l’Ajuntament continuà tirant endavant aspectes bàsics pel municipi. Així, per exemple, el mes de setembre del 1936 es va aprovar de satisfer uns diners a l’arquitecte Manuel Gausa a compte del treball de redacció i formulació del nou projecte d’edifici escolar que ja havia estat aprovat pel Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts de la República.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de Taradell: 7/11/1933-23/1/1935. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 6/2/1935-24/4/1936. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 13/5/1936-30/11/1937. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 14/12/1937-19/2/1939. PLADEVALL i FONT, Antoni: Taradell, passat i present d’un terme i vila d’Osona. Dels orígens a finals del segle XVIII. Vic, Eumo Editorial, 1995.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra