Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Sant Pere de Torelló

Mandat: 1931-1934

Altres càrrecs: Des de l’abril del 1931 és també membre de la Comissió d’hisenda.

 

Isidre Ribas i Pujol

Temps a l'alcaldia

Va ser elegit alcalde el 16 d’abril del 1931 després de les primeres eleccions municipals de la Segona República. Exercí aquest càrrec fins el gener del 1934 en què es van celebrar les segones eleccions municipals d’aquell període.

Obra de govern

El mateix mes d’abril del 1931, enmig de l’eufòria per la proclamació de la Segona República, el nou Ajuntament decidí canviar alguns noms de carrers. Així, per exemple, la plaça de la Constitució va passar a anomenar-se plaça de la República i el carrer major se’n va dir carrer Francesc Macià. El mes de juliol, a l’igual que van fer la resta de consistoris del país, l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló aprovà per aclamació el projecte d’Estatut de Núria que poques setmanes més tard seria sotmès a referèndum. Pel que fa a l’ensenyament trobem com el mes d’agost del 1931 el Consistori ja disposa d’una notificació del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts en la qual aquest es compromet a la creació provisional d’una escola de pàrvuls. El mes següent s’acordà comprar uns terrenys en el terme muncipal per tal de construir-hi l’escola J.M. Xandri. L’encàrrec dels plànols de les escoles graduades i de les habitacions per als mestres es féu a Manuel Anglada i a partir d’aquí es delegà a l’alcalde, Isidre Ribas, la responsabilitat d’entrevistar-se amb l’inspector de primera ensenyança per crear l’escola graduada per a nens i nenes. Va ser el març del 1932 que el Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts concedí la creació de dues escoles graduades. Per realitzar l’obra per a aquestes escoles va caldre demanar un préstec a la Caixa de Pensions. El febrer del 1933 la Caixa de Pensions atorgà un crèdit de 50.000 pessetes. Pel desembre del 1932 fou quan s’acordà construir un safareig públic al costat de la font anomenada dels Greixols. Pel que fa a les comunicacions l’abril del 1932 el Consistori de Sant Pere reclamà a la Generalitat que s’arreglés la carretera de la Vola. El febrer del 1933 l’Ajuntament s’adreçà tant a la Generalitat com al Ministeri d’Obres Públiques reclamant la construcció amb urgència de la carretera de Sant Pere de Torelló a Vidrà i de Sant Pere a Sant Andreu de la Vola. A més, això seria beneficiós per reduir l’atur. Una altra qüestió que es va haver de plantejar l’Ajuntament fou el tema de l’aprofitament d’aigües del Ges en benefici, entre d’altres, de Vic, cosa a la qual el Consistori de Sant Pere s’hi oposà l’any 1932. L’any següent, el maig del 1933, Isidre Riba i el regidor Bonaventura Parés i membres d’altres municipis van anar a Madrid a visitar el Ministre d’Obres Públiques per expressar la seva oposició al projecte relatiu a les aigües del Ges per abastir a Vic. Tant l’alcalde com el regidor Parés la corporació municipal els autoritzà a entrevistar-se amb el President de la Generalitat en relació a aquest afer. Una altra mesura pròpia d’aquells anys fou la incautació del cementiri parroquial. Com a nota curiosa de l’etapa en què fou alcalde Isidre Ribas podem recordar que el consistori donà les gràcies a Clara Noble, la vídua del poeta Joan Margall, per haver lliurat a l’Ajuntament les obres del seu espòs per a la biblioteca municipal.

Fonts

SOLÀ, Fortià, Pbre: Història de Torelló. Barcelona, Grafiques Marina S.A., 1948. Llibre d’actes dels plens de Sant Pere de Torelló (16/4/1931-23/6/1932). Llibre d’actes dels plens de Sant Pere de Torelló (30/6/1932-14/11/1935).

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra