Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Santa Maria de Corcó

Tendència política: Era socialista i militava a la UGT.

Mandat: 1936-1937

Ofici: El seu ofici era el de teixidor.

Altres dades vitals: Va néixer a Manlleu. Un cop conclosa la contesa bèl•lica i amb les tropes franquistes ja havent ocupat el poble Joan Ramisa va viure amagat en unes golfes. Va ser detingut l’abril del 1940. L’Ajuntament franquista va fer un informe en el qual se’l describia com una persona honesta. Tot i així, fou condemnat a 30 anys de presó. Quan ja n’havia complert tres l’alcalde d’aleshores de l’Esquirol, Josep Mª Sambola, envià una carta al President de la Junta Provincial de Llibertat Condicional sol•licitant la redempció de la seva pena per la de treball. Joan Ramisa fou una de les persones que treballà en la construcció del seminari de Vic.

 

Joan Ramisa i Matas

Temps a l'alcaldia

Va ser alcalde de l’Esquirol des del 18 d’octubre del 1936 fins al 20 de juliol del 1937 en què renuncià a l’alcaldia per incorporar-se al servei militar.

Obra de govern

Una de les primeres decisions que prengué l’Ajuntament essent alcalde Joan Ramisa fou el canvi de nom del municipi, de forma que aquest, comptant amb l’autorització de la Generalitat, passà d’anomenar-se Santa Maria de Corcó a dir-se l’Esquirol. Durant la seva etapa com alcalde, donat que la guerra estava ja força avançada i se’n notaven els seus efectes, s’adoptà la targeta de racionament del pa. També s’establiren límits per als forasters que s’allotgessin al poble pel que fa als productes als quals tenien accés, donada la seva escassetat, de manera que només podien rebre pa i carn.

Fonts

CROSAS i CASADESÚS, Jaume: Memòria de la guerra. L’Esquirol (Osona) 1931-1940. Tarragona, Edicions El Mèdol, 2000.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra