Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Prats de Lluçanes

Mandat: 1935-1936

Altres càrrecs: Quan cessà com a batlle pel febrer del 1936 prosseguí com a regidor en el Consistori i, concretament, ocupà el càrrec de Conseller segon.

 

Josep Plarromaní i Armengol

Temps a l'alcaldia

El setembre del 1935 era alcalde fins el febrer del 1936.

Obra de govern

Pel novembre del 1935 s’acordà pagar 75 pesstes a la Federació de Municipis de Catalunya, a la qual estava integrada Prats de Lluçanès, com a quota del segon semestre d’aquell any. Es decidí pagar 500 pessetes a l’administrador de l’Hospital de pobres i malalts de la vila, xifra que ja estava estipulada com a partida en el pressupost previst per aquell any. També s’acordà fer altres pagaments respecte a l’esmentat Hospital per obres de manteniment. Hi trobem també respostes concretes a les demandes dels veïns. Així, per exemple, davant dels precs fets per alguns veïns relatiu a la manca de llum que hi havia al carrer de les escoles s’acordà posar-n’hi un. Una cosa puntual que trobem durant l’etapa en la que Josep Plarromaní fou alcalde és que l’Ajuntament féu arreglar la campana de l’església parroquial. S’autoritzà a la Direcció General de l’Energia Electrica de Catalunya a esporgar els arbres que hi havia sota les línies elèctriques amb l’objecte d’evitar el perill d’incendi. El mes de novembre del 1935 l’Ajuntament decidí adquirir municiions per a la guàrdia ciutadana del municipi per si fes falta de cara a la seva defensa.

Fonts

-Llibre d’actes dels Plens de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès: 25/11/1935-28/2/1938. GORCHS i FONT, Anna: Prats de Lluçanès 905-2005. Cronologia de 1.100 anys d’història. Prats de Lluçanès, Edita l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, 2006.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra