Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

Mandat: 1934 1936

Altres càrrecs: Des de l’1 de febrer del 1934 formà part de la Comissió de Governació i també de la de Cultura.

 

Josep Peix i Badia

Temps a l'alcaldia

Fou elegit alcalde l’1 de febrer del 1934 i fou cessat l’octubre d’aquell mateix any arran dels anomenats fets d’octubre. Serà reelegit com a batlle el febrer del 1936 després de les eleccions a Corts que donaren la victòria al Front Popular i cessarà definitivament l’octubre del 1936, és a dir, quan feia pocs mesos que havia començat la guerra.

Obra de govern

El Consistori de Sant Vicenç de Torelló participà per l’abril del 1934 en una comissió junt amb l’Ajuntament de Torelló per reclamar que la Generalitat es fes càrrec del camí de Torelló a la carretera de Barcelona a Ribes. Pel que fa a la qüestió religiosa s’acordà de retirar les creus que hi havia en algunes façanes de les cases del poble. L’octubre del 1934 un representant de l’Ajuntament va anar a Barcelona formant part d’una comissió, en la que hi havia també representants dels Consistoris de Sant Pere de Torelló i de Torelló, per parlar amb el Delegat de l’Estat de la divisió hidràulica dels Pirineus orientals respecte de la qüestió de l’aprofitament de les aigües del Ges. El març del 1936 es dividí el terme municipal en quatre seccions amb l’objecte de fer la inscripció dels habitants. Una secció era la de la colònia de Vilaseca i els carrers de les cooperatives, una altra la de la colònia de Borgonyà, una altra que englobava el nucli urbà principal i, finalment, la darrera que incloïa les cases disperses. L’abril del 1934 s’aprovà un projecte de modificació del Ramal fins a la plaça de la República, cosa per a la qual es va demanar una subvenció a la Generalitat.

Fonts

COLOMER, P.; COMAS M.R.; LLINARES, M.C. et al.: Borgonyà. Una colònia industrial del Ter.Vic, EUMO EDITORIAL, 1996. -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 4/8/1933-3/5/1934 (tom 25). -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 17/5/1934-15/5/1935 (tom 26). -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 15/5/1935-17/6/1936 (tom 27). -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 1/7/1936-19/4/1937 (tom 28)

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra