Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Calldetenes

Tendència política: Es va presentar a les eleccions municipals del gener del 1934 per l’anomentat Grup Independent d’Acció Popular, que anava en coalició amb el Sindicat Agrícola Plana de Vich.

Mandat: 1934-1935

 

Xavier Mora i Antillac

Temps a l'alcaldia

Després de les segones eleccions municipals que se celebraren durant la Segona República sortí elegit per majoria absoluta com alcalde de Sant Martí de Riudeperes Xavier Mora i Antillac en el ple que el consistori celebrà l’u de febrer del 1934 i exercí aquest càrrec fins el desembre del 1935.

Obra de govern

De les decisions que trobem durant l’etapa en què ell estigué de batlle és destacable la decisió d’iniciar les obres de clavagueram i voravia del carrer de França, cosa que havia de permetre de passada reduir l’atur. També trobem en aquell moment la decisió de l’Ajuntament d’adreçar-se al Conseller de Governació del govern català plantejant-li l’agregació al terme de Sant Martí de Riudeperes de part dels termes de Santa Eugenia de Berga i de Vic, ja que hi havia unes cases en ambdós termes que formaven un nucli de cases amb les del terme del poble de Riudeperes. Aquesta serà una qüestió que anirà cuejant durant anys. Més endavant, relacionat amb això trobem l’acord de prohibir terminantment als veïns de Vic i de Santa Eugènia de Berga d’utilitzar els serveis municipals de Sant Martí de Riudeperes, ja que, segons s’argumentava, aquests en prou feines cobrien les necessitats de la població. També hi trobem acords que posen de manifest la preocupació per l’educació. En aquest sentit en el ple del 30 d’octubre del 1934 s’acordà obrir una escola dels nous, nomenant al vicari de la parròquia, el senyor Jaume Puntí, com a mestre interí, a l’espera que arribés el mestre que havia d’enviar l’Estat. En relació a la política catalana en un ple del 14 de juny del 1934 presidit per Xavier Mora tots els regidors expressaren estar al costat del govern de Catalunya amb motiu del conflicte plantejat per l’anul•lació de la Llei de Contractes de Conreu, que havia aprovat el Parlament català, per part del Tribunal de Garanties Constitucionals.

Fonts

Llibres d’actes del Ple: del 1926 al 1939. VILAMALA SALVANS, Jordi: De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d’un poble viu. Tarragona, Edicions el Mèdol, S.L., 2002.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra