Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Calldetenes

Tendència política: Era del Partit del Centre Constitucional.

Mandat: 1930-1931 1931-1933

 

Ramon Maria Albó i Molins

Temps a l'alcaldia

Fou alcalde des febrer del 1930, durant l’etapa de la dictatova del general Berenguer fins l’abril del 1931, mes en el qual fou reelegit com a batlle després de les eleccions municipals celebrades el 12 d’abril, cosa per la qual es convertí en el primer alcalde de la Segona República del municipi de Sant Martí de Riudeperes, atès que aquest era el nom del terme que avui s’anomena Calldetenes. Les seves responsabilitats com a alcalde van concloure el maig del 1933 després de mes de tres anys d’exercici d’aquesta responsabilitat.

Obra de govern

Una de les primeres coses que trobem en aquests primers dies com alcalde de la Segona República és l’aprovació d’una carta expressant l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Martí de Riudeperes, ja que aquest era el nom que llavors tenia Calldetenes, a la República pel bé de Catalunya sota la direcció del President Francesc Macià. La carta fou enviada al President Macià, així com al Governador Civil de la provincia. Més endavant, a l’estiu, pocs dies abans del referèndum per aprovar el projecte de l’Estatut de Núria, el Ple manifestà l’aprovació del text per unanimitat. El 1933, quan la crisi econòmica havia anat fent més forat i se’n notaven les conseqüències socials, l’Ajuntament, assabentat que hi havia un acord entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Obres Públiques de la República per fer obres que a més de la seva utilitat contribuïssin a reduir el problema de l’atur, decidí enviar una proposta tant a la Generalitat com a l’esmentat Ministeri. La proposta consistia a plantejar un pla d’obres amb caràcter urgent que inclogués la carretera de Folgueroles a Vilanova de Sau i fins a Sau; el pantà de Sau; el tram de carretera de Folgueroles-Vilanova de Sau-Tavèrnoles-Roda. Evidentment, moltes d’aquestes obres no es van fer fins molts anys més tard, però en aquell moment Ramon Maria Albó ja les tenia en ment, ja que fou ell qui ho va plantejar en el ple de l’Ajuntament. Durant aquest temps en què Albó fou alcalde es rebutjà una instància en la que alguns veïns demanaven l’agregació del poble de Riudeperes a Vic. Pel que fa al tema de la religió, que durant aquells anys fou una qüestió polémica, trobem una posició favorable a què les autoritats municipals assisteixin als actes religiosos, atès que, creien ells, que no hi havia cap precepte legal que ho prohibís. També en aquesta línia en el Ple del 20 de juny del 1931, presidit per Ramon Mª Albó, es rebutjà d’adherir-se a la petició de l’Ajuntament del Gijón adreçada al Govern de la República reclamant-li que expulsés a la Companyia de Jesús. A més, el Ple expressà la seva protesta enèrgica ja que creia que aquesta expulsió suposaria un perjudici moral i material per la societat.

Fonts

Llibres d’actes del Ple: del 1926 al 1939. VILAMALA SALVANS, Jordi: De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d’un poble viu. Tarragona, Edicions el Mèdol, S.L., 2002.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra