Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Balenyà

Tendència política: Esquerrana

Mandat: 1934 1936

Altres càrrecs: Abans de ser alcalde fou regidor durant l’etapa del Consistori que va de l’abril del 1931 al gener del 1934.

 

Joaquim Llorens i Corominas

Temps a l'alcaldia

Fou elegit alcalde l’1 de febrer del 1934 després de les segones eleccions municipals del 1934. El mes d’octubre, però, fou cessat, coincidint amb la convulsió que vivia la política general en aquells dies. De totes formes, tornà a ser batlle des del 21 de febrer del 1936, després d’haver-se celebrat les eleccions a les Corts que donaren la victòria al Front Popular, i encara exercí aquest càrrec fins ben entrada la guerra civil.

Obra de govern

Pel que fa a la delimitació del municipi el juny del 1934 hi havia una sol•licitud d’uns veïns del terme municipal de Seva que demanaven poder passar a Balenyà donada la seva proximitat amb el terme de Balenyà. L’Ajuntament presidit per Joaquim Llorens s’hi mostrà favorable, cosa per la qual envià un comunicat per fer-ho saber a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat. En relació al subministrament d’aigua trobem que el setembre del 1934, després que l’Ajuntament de Balenyà hagués fet gestions davant del de Seva per construir una font i un rentador a l’estació de Balenyà assumint-ne els costos de 700 o 800 pessetes conjuntament i que aquell no hi mostrés especial interès, es decidí que es tiraria endavant igualment el projecte a càrrec només de l’Ajuntament de Balenyà, en el ben entès, però, que només podrien fer-ne ús els veïns d’aquest darrer municipi. Finalment, pel que fa a l’ensenyament a començaments d’octubre del 1934 s’autoritzà a un mestre a comprar una impremta per a l’escola de nois i, a més, s’ordenà construir un armari per a la biblioteca d’aquesta mateixa escola.

Fonts

Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament de Balenyà: 1/1/1912-24/2/1932. Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament de Balenyà: 11/12/1927-9/11/1932. Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament de Balenyà: 16/11/1932-1/4/1934. Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament de Balenyà: 15/4/1934-7/10/1936.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra