Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Sant Boi de Lluçanès

Tendència política: Era de la Unió de Rabassaires i ERC.

Mandat: 1933-1934 1934-1938 1938-1939

Altres càrrecs: Des del 13 de maig del 1934 formà part d’una comissió, de la qual en formava part també Ramon Català, per gestionar l’afer de la segregació d’algunes masies de Sant Boi de Lluçanès que pretenien passar a Perafita. Des de l’u de març del 1937 era co

Altres dades vitals: Va néixer a Cal nen el 6 de setembre del 1903.

 

Carles Grilló i Cullell

Temps a l'alcaldia

Va ser elegit el 25 de maig del 1933 per presidir una comissió gestora que funcionà fins al gener del 1934. Després de les segones eleccions municipals de la República celebrades el gener del 1934 sortí reelegit com a alcalde, càrrec que exercirà de forma continuada fins al final de la guerra civil el gener del 1939. Durant la guerra civil fou reelegit almenys un cop com a batlle, concretament el 23 de març del 1938. Això el converteix en un cas excepcional pel que fa a la durada del seu mandat durant aquells anys tan convulsos, ja que normalment la dimissió i els cessament reiterat en poc temps dels alcaldes fou la tònica general en altres municipis en aquells temps.

Obra de govern

De l’etapa de Carles Grilló com a alcalde cal destacar la continuació de les obres per abastir d’aigua a la població des de la seva presa de possessió com a batlle el 1933. Les obres d’aiguaneix de la talaia van anar adreçades solventar la manca d’aigua. El 1934 l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès s’oposà a la segregació que pretenien obtenir determinades masies a favor de Perafita, cosa que fou comunicada a la Direcció General d’Administració Local de Catalunya. El mes de març del 1936 ja trobem el projecte de Grup Escolar signat per l’alcalde Carles Grilló, projecte que, com veurem, s’intentarà de tirar endavant fins i tot un cop ja hagi començat la guerra civil. L’u de gener del 1937 s’acordà canviar el nom del municipi, de manera que passà a anomenar-se Aurora del Lluçanès. El 1937 es va fer construir la plaça nova per tal de donar feina als treballadors. Un altre problema al qual es va haver de fer front aquell any fou les despeses pels refugiats residents, cosa que trobem en general en altres municipis. El 22 de setembre del 1937 s’acordà enviar una carta al President Lluís Companys reclamant la rectificació urgent de la política de proveïments de Catalunya i el retorn a un mecanisme de distribució en la que hi tingués una importància principal els ajuntaments, ja que aquests, a parer de l’Ajuntament de Sant Boi, ho podien fer millor ja que eren els qui tenien coneixement més directe de les característiques de llurs termes i comarques. Del setembre del 1937 també cal remarcar les despeses a les quals havia de fer front el Consistori en relació a la presència de refugiats, com passava també als altres municipis. El 27 de febrer del 1938 es donà compte d’una disposició del Ministeri d’Instrucció Pública de la República d’aquell mateix mes en la qual s’aprovava el projecte de construir el Grup Escolar els dos habitatges per als mestres. L’abril d’aquest mateix any trobem una relació de material disponible per a l’escola per tal de garantir-ne el seu normal funcionament: vint taules bipersonals de tres tamanys planes de quatre places amb quaranta cadires, dues pissarres murals, dues dotzenes de “Contes de sempre” per Anna Rúbies, “Estudi experimental d’alguns animals” (Seix Barral), “Estudi de la vida de les plantes”...

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de l’1 de gener del 1930 al 5 de novembre del 1933. -Llibre d’actes dels plens del 12 de novembre del 1933 al 28 d’abril del 1935. -Llibre d’actes dels plens del 12 de maig del 1935 al 18 d’abril del 1938. -Llibre d’actes dels plens del 26 d’abril del 1938 al 28 de març del 1941. -Llibre del registre civil de Sant Boi de Lluçanès del 1901 al 1904. MONTAÑA i BUCHACA, Daniel i PLANES i BALL, Josep Albert: Història de Sant Boi de Lluçanès. Valls, Cossetània Edicions, 2004.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra