Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Torelló

Tendència política: Era d’Esquerra Republicana de Catalunya i la seva militància sindical era a la UGT.

Mandat: 1938

 

Manuel Griells i Boada

Temps a l'alcaldia

Fou elegit com alcalde l’onze de juny del 1938.

Obra de govern

Exercí d’alcalde quan la guerra ja estava entrant en els darrers mesos i les dificultats eren creixents. Així veiem com una de les decisions que s’adoptaren fou la d’establir que cap dels treballadors municipals pogués fer festa el dissabte a la tarda degut a la gran quantitat de feina que hi havia en aquelles circumstàncies. També es prengueren acords relatius als proveïments. Per exemple, s’acordà que el departament de proveïments no tolerés preus superiors a 15 pessetes del quilo de cafè, ja que s’havien detectat preus abusius. Un altra decisió adoptada durant l’alcaldia de Manuel Griells i que reflecteix les dificultats del moment, fou la d’encarregar als Guàrdies d’Assalt que fessin una passada pel bosc de les Comes a fi d’evitar tallades abusives d’arbres. L’altre gran problema d’aquell moment era el de mantenir els menjadors populars infantils. És per això que des de l’Ajuntament es demanà als sindicats i als partits que nomenessin un representant per tal que tingués cura dins de cada entitat de fer propaganada favorable al manteniment dels esmentats menjadors, ja que creien des de l’alcaldia qua així s’aconseguiria que hi hagués més gent que hi contribuís. Manuel Griells cessà com a alcalde a finals de desembre del 1938 coincidint amb una crisi dins de l’Ajuntament que desembocà amb la retirada dels regidors d’ERC, incloent-hi l’alcalde. Com a decisió més relacionada amb la política general l’Ajuntament presidit per Manuel Griells acordà per unanimitat el mes de juny del 1938 identificar-se amb el programa del Govern de la República presidit per Negrín.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de l’Ajuntament de Torelló del 1937 al 1940. PUJOL i BASCO, Ramon: Història de la postguerra. Torelló 1939-1950. Moià, Grafiques Ister, 1991. SOLÀ, Fortià, Pbre: Història de Torelló. Barcelona, Grafiques Marina S.A., 1948.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra