Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Muntanyola

Tendència política: Durant la guerra civil apareix com a representant d’ERC.

Mandat: 1933-1934 1936-1939

Ofici: Pagès

 

Joan Freixenet i Casas

Temps a l'alcaldia

Fou alcalde en dues ocasions. El primer cop que sortí escollit per l’alcaldia fou l’onze de maig del 1933, data en la qual es constituí una Comissió Gestora a l’Ajuntament i cessà pel gener del 1934, mes durant el qual se celebraren les noves eleccions municipals. Ara bé, tornaria a ser alcalde durant la guerra civil. Concretament, fou designat novament com a batlle el 2 d’agost del 1936 i exercí el càrrec fins a l’acabament de la guerra a començaments del 1939.

Obra de govern

L’Ajuntament féu un comunicat per l’agost del 1933 a la Generalitat informant-la que en els boscos del terme municipal de Muntanyola no calia témer pels incendis, malgrat la gran massa forestal, atesa la manca de matoll que hi havia. En el mateix any l’Ajuntament autoritzà a l’alcalde Joan Freixenet a fer les gestions que calguessin amb l’objecte de prorrogar per un any mes l’Escola Nacional mixta de Múnter, atès que encara no es disposava d’un nou edifici. De l’etapa de la guerra és de destacar la col•laboració econòmica de l’Ajuntament a l’Hospital de Sang de Tona.

Fonts

-Llibre d’actes de la Comissió Permanent de Muntanyola: 22/3/1931-26/10/1936. -Llibre d’actes de la Comissió Permanent de Muntanyola: 8/11/1936-4/4/1953.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra