Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Tona

Mandat: 1931-1933

Ofici: Perit agrícola

 

Miquel de Planell de Reguer

Temps a l'alcaldia

Va ser elegit alcalde el 26 de febrer del 1930, quan encara faltava més d’un any per la proclamació de la Segona República. Després de les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 fou reelegit com a batlle Miquel de Planell, càrrec que exerciria fins el maig del 1933 quan es constituí una gestora a l’Ajuntament.

Obra de govern

Durant aquest període previ a la República trobem que l’Ajuntament presidit per Miquel de Planell es prengueren tot un seguit de decisions relatives al subministrament d’aigües. Així, per exemple, el Consistori acordà que es confeccionés un avantprojecte d’abasteixement d’aigües procedents del torrent de Sant Cugat. També s’aprovà un avantprojecte per l’abastixement d’aigua procedent del torrent de Vallllobera. A més es decidí d’urbanitzar la zona de l’anomenada “font morta” per tal que la gent que hi anés trobés el lloc en unes condicions acceptables. Durant aquesta etapa també s’adoptaren decisions en matèria d’ensenyament. Per exemple, el desembre del 1931 l’Ajuntament sol•licità un grau més per a l’Escola Nacional de nens, conegut amb el nom de “Grup Escolar Catarina Figueras”. El nou Ajuntament presidit per Miquel de Planell s’apressà a adherir-se al nou règim republicà, felicitant-se que la transició que es produí durant el mes d’abril s’hagués fet amb complet ordre. Precisament, el mes de juny del 1931 felicità al Govern de la Generalitat pel fet que no s’haguessin produït a Catalunya cremes de convents com havia ocorregut en aquells dies en altres indrets. A la vegada, el Consistori suplicava al president Francesc Macià que utilitzés la seva influència per fer respectar la religió. El mes de maig del 1931, quan l’Ajuntament tenia poques setmanes s’acordà aprovar l’Estatut de mancomunitat entre els Ajuntaments deTona i Viladrau per comptar amb un secretari comú. Pel que fa a l’ensenyament s’acordà el juny del 1932 contractar un emprèstit per cobrir les despeses que suposava reformar el Grup Escolar Caterina Figueras amb l’objecte d’instal•lar-hi l’aula de l’escola de pàrvuls que recentment s’havia creat. El març del 1933 l’Ajuntament aconseguí un préstec de 15.000 pessetes per construir l’aula per a l’escola de pàrvuls per decisió del Conseller de Finances de la Generalitat. Pel que fa a la política general del país, cal destacar la satisfacció l’aprovació de l’Estatut de Núria que explicita el Consistori; la felicitació de Francesc Macià en ocasió de la seva elecció com a President de Catalunya; l’adhesió de l'Ajuntament presidit per Miquel de Planell a la sol•licitud feta a la Generalitat pel Consistori de Tàrrega en el sentit que no es dissolés el cos de sotmetents armats de Catalunya.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de l’Ajuntament de Tona del 1926 al 1931. -Llibre d’actes dels plens de l’Ajuntament de Tona del 1932 al 1936. LLEOPART i COSTA, Amadeu: Retalls del passat. Per conèixer millor Tona. Tona, edita Ajuntament de Tona, 2005.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra