Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Sant Martí de Centelles

Mandat: 1931-1932

Altres dades vitals: Va néixer a Sant Martí de Centelles el 1888 i morí assassinat el nou de novembre del 1936 en el cementiri del municipi. Propietari del Mas Pou. Estava casat amb Anna Cors i Serra i el matrimoni tenia vuit fills.

 

Melcior Castellar i Soler

Temps a l'alcaldia

Fou alcalde de Sant Martí de Centelles des del 1928, durant la dictadura de Primo Rivera, fins el 1932, ja iniciada la Segona República, ja que havia estat elegit pel nou Ajuntament sorgit de les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931. Finalment, va presentar la seva renúncia a l’alcaldia el desembre del 1932 per motius de salut.

Obra de govern

De la seva etapa com a alcalde trobem l’acord el 1928 de construir una font al carrer nou de Sant Martí de Centelles aprofitant l’aigua que hi havia a 270 metres del carrer, en un lloc conegut popularment com la gardunya. Fins llavors els veïns havien d’anar a la font de l’Abella, que es trobava situada a un quilòmetre de l’esmentat carrer, per la qual cosa hi havia gent que per no fer aquest recorregut agafaven l’aigua de la riera amb el risc que això comportava d’emmalaltir. Durant l’etapa de la República, l’Ajuntament va enviar un representant, el regidor Josep Portet, al Palau de la Generalitat per assistir a la recepció que es féu al cap del govern espanyol, Manuel Azaña, el setembre del 1932 després de l’aprovació de l’Estatut.

Fonts

PLADEVALL i FONT, Antoni i SOLANS i FERRÉ, Antoni: Origen i formació del municipi de Sant Martí de Centelles (Osona). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Moià, edita l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, 1992. -Llibre d’actes dels plens de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles del 1918 al 1934. -Llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent del 1931 al 1934 de Sant Martí de Centelles. -Llibre del registre civil Sant Martí de Centelles del 1936.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra