Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Taradell

Mandat: 1931

Altres càrrecs: Fou membre de la Comissió d’hisenda des de l’abril del 1931.

 

Joan Casassas i Riera

Temps a l'alcaldia

Fou elegit com a alcalde el 19 d’abril del 1931 fins el 6 de juny d’aquell mateix any, data en la qual es constituí una Comissió Gestora presidida per Pere Vila i Pujol.

Obra de govern

El nou Ajuntament aprovà d’expressar al President de la República catalana, Francesc Macià, la seva adhesió al nou règim. El mes de maig en un ple s’acordà concedir la quantitat de cinquanta pessetes per contribuir a la subscripció que organitzà el Govern provisional de la Generalitat a favor dels obrers que en aquell moment es trobaven a l’atur. En aquell mateix mes es constituí la Junta de Beneficència Local, que estaria formada per quatre homes i dues dones.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de Taradell: 19/12/1929-6/7/1931. PLADEVALL i FONT, Antoni: Taradell, passat i present d’un terme i vila d’Osona. Dels orígens a finals del segle XVIII. Vic, Eumo Editorial, 1995.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra