Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Torelló

Tendència política: Era d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Mandat: 1934 1936-1937

 

Ramon Casacuberta i Molas

Temps a l'alcaldia

Fou elegit alcalde per majoria absoluta l’u de febrer del 1934 després celebrar-se les segones eleccions municipals de la República. Va ser cessat com alcalde l’octubre del 1934, ja que arran de la crisi que vivia la política espanyola el govern de dretes de la República féu cessar a tot un seguit de regidors i alcaldes i designà que d’altres membres del consistori accedissin al càrrec d’alcalde-gestor. En el cas de Torelló l’alcalde-gestor designat fou Fortià Solà. Però, un cop celebrades les eleccions a Corts del febrer del 1936, que donaren la victòria al Front Popular, les coses es van normalitzar, de manera que desaparegué la figura d’alcalde-gestor i passà a exercí la máxima autoritat municipal Ramon Casacuberta fins el 1937.

Obra de govern

De l’etapa de en matèria d’ensenyament el mes d’abril del 1934 trobem com a decisió important el gestionar la compra de la fàbrica de Joan Pujol i Codinachs on ja hi havia ubicades les Escoles Graduades o bé, en el cas que això no fos possible, plantejar-se la construcció d’edificis nou per a les esmentades escoles. Finalment, el mes de maig del 1936, essent novament alcalde Ramon Casacuberta després del parèntesi de l’alcalde-gestor, s’optà per encarregar al senyor Navarro Borràs la redacció del projecte d’un grup escolar capaç d’encabir cinc seccions de nois, cinc seccions de noies, quatre de pàrvuls, sales per treballs manuals, biblioteca, cantina escolar, un departament de dutxes i altres dependències annexes. Un cop obtinguda la subvenció de l’Estat Navarro Borràs seria nomenat com a director de les obres. També trobem d’altres decisions relatives a la millora dels mitjans educatius, com fou la sol•licitud feta a la Conselleria de cultura de la Generalitat d’una tramesa de llibres per a la biblioteca de l’Escola Graduada. En una altra ocasió fou el mateix Ajuntament qui, a proposta del Secretariat d’Editors Catalans, subvencionà l’adquisició de llibres tant per a l’Escola Graduada com per a l’Escola de Pàrvuls. Un dels problemes que, com ja hem esmentat en algun altre moment, hi havia en aquells moments era el de l’atur. L’Ajuntament decidí l’agost del 1934 publicar un ban demanant a tots els propietaris que fessin l’esforç de millorar les façanes dels seus edificis, així com de millorar les condicions sanitàries de llurs interiors. Ara bé, el Consistori no es limitava a animar-los a fer aquestes millores amb paraules, sinó que es comprometia a eximir-los dels arbitris tant per arrebossar façanes com per pintar-les. Amb això, a més, del benefici de la millora dels edificis, es pretenia donar feina a gent que estava en situació d’atur.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de l’Ajuntament de Torelló del 1934 al 1936. -Llibre d’actes dels plens de l’Ajuntament de Torelló del 1937 al 1940. PUJOL i BASCO, Ramon: Història de la postguerra. Torelló 1939-1950. Moià, Grafiques Ister, 1991. SOLÀ, Fortià, Pbre: Història de Torelló. Barcelona, Grafiques Marina S.A., 1948.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra