Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer

Mandat: 1931-1934

 

Josep Canamasas i Altamiras

Temps a l'alcaldia

Fou elegit alcalde el 17 d’abril del 1931, convertint-se d’aquesta manera en el primer alcalde de la Segona República de Santa Eulàlia. Cessà a finals de gener del 1934 després de la celebració de les segones eleccions municipals de la Segona República.

Obra de govern

El 27 d’abril, pocs dies després que Josep Canamasas prengués possessió com a nou batlle, l’Ajuntament acordà fer gestions a Barcelona davant de l’inspector de primera ensenyança a fi que es tramités amb diligència l’expedient per obtenir una subvenció de l’Estat per tal de constituir un grup escolar. També, en relació al tema de l’educació, es decidí que es faria una visita al director de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis per tal que tirés endavant un préstec sol•licitat per l’anterior Ajuntament per liquidar les obres de l’Escola de nenes. De fet, s’acabà demanant fins i tot una ampliació de l’emprèstit anterior per valor de 5.000 pessetes. Pel setembre del 1933 es faran més gestions per aconseguir recursos per a l’ensenyament. Concretament, l’Estat envià a l’arquitecte Rafael Sánchez Echevarría per verificar l’estat en el qual es trobaven les instal•lacions educatives i en funció de l’informe aconseguir una subvenció de 18.000 pessetes. Finalment, pel desembre d’aquell mateix any la Direcció General de Primera Ensenyança concedí l’esmentada subvenció a l’Ajuntament de Santa Eulàlia. En relació amb l’ensenyament també es va plantejar un conflicte, ja que mentre que l’inspector d’ensenyament que intervenia en el terme municipal de Santa Eulàlia ordenà que dos germans del terme veí de Muntanyola podien anar a l’Escola Nacional de Santa Eulàlia, el Consistori d’aquest darrer municipi s’hi oposà. L’afer arribà, fins i tot, a donar peu a un viatge a Barcelona per entrevistar-se amb el Governador Civil. Per l’agost del 1931 es dóna compte de la redacció dels Estatuts que haurien de regir la Mancomunitat de Santa Eulàlia de Riuprimer i Seva a efectes de tenir un secretari comú. L’Ajuntament de Santa Eulàlia aprovà els esmentats Estatuts per unanimitat, els quals foren remesos al Ministre de la Governació. Pel setembre d’aquell mateix any es nomenà a Carles Adroer i Huguet com a metge titular del poble. Pel març del 1932 es decidí plantar arbres als patis de les escoles del poble i també a la plaça de l’església. En relació, a la política general del país trobem ja en el mes d’abril del 1931 que l’Ajuntament remeté al President de la República Catalana, Francesc Macià, i al Governador Civil, Lluís Companys l’adhesió de l’Ajuntament presidit per Josep Canamasas. El juliol d’aquell mateix any, tal com feren els ajuntaments de la resta de municipis catalans, el Consistori de Santa Eulàlia aprovà l’Estatut que la Diputació Provisional de la Generalitat va enviar-li.

Fonts

-Llibre de les actes dels Plens de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer: 10/1/1931-31/1/1934. PLADEVALL, Antoni, et al.: Santa Eulàlia de Riuprimer. La terra i la gent al llarg de la seva història. Vic, Eumo Editorial, 2005.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra