Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Taradell

Tendència política: ERC

Mandat: 1936

Altres càrrecs: Fou regidor de Taradell durant el primer mandat amb Ajuntament democràtic (1931-1934) i fou reelegit com a membre de la Corporació municipal després de les segones eleccions municipals de la Segona República. Pel febrer del 1934 fou elegit com a membre de

 

Ramon Blasi i Blasi

Temps a l'alcaldia

Fou designat com a alcalde el 15 d’octubre del 1936, càrrec que exercí fins al final de la guerra civil.

Obra de govern

En un Ple de finals de novembre del 1936 s’acordà per unanimitt la segregació d’una franja de mig quilòmetre del terme de Taradell que hauria de quedar annexionat a Santa Eugènia de Berga. Aquest raval de Taradell incloïa els terrenys de les masies de Terrerons, de Tarrés, de “Cal Monjo”, “Puig S’acost”, “Can Bailon”, “El Ragué”. L’argument que es fa servir és que Santa Eugènia de Berga té edificacions compreses a una distància no superior als 30 metres respecte all terme de Taradell. Òbviament un dels grans problemes als quals va haver de fer front l’equip municipal presidit per Ramon Blasi fou el de les despeses relatives als queviures i d’altres conceptes en relació als refugiats de zones de guerra, cosa que comportava haver de fer tot un seguit de gestions al capdavant de la Generalitat per tal d’obtenir finançament. Per exemple, pel gener del 1937 l’Ajuntament va cobrar 30.000 pessetes de la Generalitat pel tema dels refugiats. Aquest Ajuntament també va intervenir en fer gestions de cara al reclutament d’homes per l’exèrcit republicà. Simultàniament, s’intentava també de prestar els serveis bàsics, com l’ensenyament, malgrat la situació bèl•lica que es vivia. Així el 25 de gener del 1938 la Corporació acordà sol•licitar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat la creació de dues escoles unitàries que fossin servides, respectivament, per un mestre i una mestra, i que es preveia que s’instal•larien a la planta baixa de la Casa Consistorial.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de Taradell: 13/7/1931-17/4/1932. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 3/1/1933-31/10/1933. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 7/11/1933-23/1/1935. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 6/2/1935-24/4/1936. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 13/5/1936-30/11/1937. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 14/12/1937-19/2/1939. PLADEVALL i FONT, Antoni: Taradell, passat i present d’un terme i vila d’Osona. Dels orígens a finals del segle XVIII. Vic, Eumo Editorial, 1995.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra