Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

Mandat: 1931-1934 1934-1936

Altres dades vitals: Va néixer a Sant Vicenç de Torelló el 18 de gener del 1887 i morí el 30 de setembre del 1959.

 

Joan Blanch i Anglada

Temps a l'alcaldia

Fou elegit com a alcalde l’abril del 1931 i exercirà d’alcalde fins a les segones eleccions municipals de la Segona República celebrades pel gener del 1934. Després dels fets d’octubre tornarà a ser alcalde de la gestora que es constituí aleshores i cessarà el 17 de febrer del 1936 després que a les eleccions a Corts guanyés el Front Popular.

Obra de govern

El setembre del 1931 s’acordà adherir-se a una comunicació de l’Ajuntament de Sitges en la qual aquest proposava erigir un monument a Santiago Rusiñol. Pel novembre d’aquell mateix any s’aprovà el projecte de reforma i el pressupost addicional del camí i del pont anomenats de la “la mambla”. Es va tenir cura que el contractista comptés preferentment amb treballadors del municipi. A finals del 1931 l’Ajuntament s’adreçà a la societat “Producción y suministro de electricidad S.A.” per procedir a arreglar la línia de conducció d’electricitat de la colònia de Vilaseca. Pel gener del 1932 el Consistori presidit per Joan Blanch es dirigí als fabricants del municipi per reclamar-los que permetessin que els obrers poguessin tenir festa per la diada de la festa major. Finalment, la fàbrica dels anglesos accedí a permetre que fessin festa aquells treballadors que ho demanessin. Pel juny del 1932 l’Ajuntament demanà a la Direcció General de Ferrocarrils que fessin funcionar el baixador de Borgonyà, ja que la “Compañía Anónima de Hilaturas Fabra y Coats” ja n’havia acabat les obres. No fou l’única ocasió en la qual l’Ajuntament intervingué en temes relacionats amb els ferrocarrils, ja que justament en aquells anys es volien suprimir els passos a nivell tant de la colònia de Vilaseca com de la de Borgonyà, cosa amb la qual l’alcaldia no hi estava d’acord. Ho feren saber al Director general de tramvies, ferrocarrils i transports. Pel que fa a la qüestió religiosa s’acordà per unanimitat el mes d’agost del 1932 que quan el volgués fer una processó religiosa caldria demanar permís a l’alcaldia. Precisament, pel que fa a la processó anomenada de “les relíquies” el Consistori estimà que el més prudent era que aquell any no es fes. En relació al cementiri parroquial l’Ajuntament optà per incautar-lo en comptes de contractar-ne un de nou. També s’incautà el cementiri de la colònia de Borgonyà que era propietat de l’empresa de filatures Fabra i Coats. Pel que fa al tema de la utilització de les aigües del Ges per abastir Vic, l’Ajuntament s’hi oposà, ja que ho considerava un perjudici per a la comarca.

Fonts

COLOMER, P.; COMAS M.R.; LLINARES, M.C. et al.: Borgonyà. Una colònia industrial del Ter.Vic, EUMO EDITORIAL, 1996. -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 17/8/1929-14/4/1931 (tom 8). -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 30/10/1931-16/9/1932 (tom 23). -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 23/9/1932-28/7/1933 (tom 24). -Llibre d’actes dels plens de Sant Vicenç de Torelló: 4/8/1933-3/5/1935 (tom 26). -Llibre del registre civil de Sant Vicenç de Torelló del 1887.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra