Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Taradell

Mandat: 1932-1934 1931-1936

Altres càrrecs: Pel febrer del 1934 fou elegit com a membre de la Comissió de Governació.

 

Joan Bellpuig i Puig

Temps a l'alcaldia

Fou elegit com a alcalde el 13 de març del 1932 per majoria absoluta. Tornarà a ser reelegit com a batlle el febrer del 1934 arran de les segones eleccions municipals que se celebraren durant la Segona República i exercí aquest càrrec fins a començaments de la guerra civil pel juliol del 1936.

Obra de govern

Com a obres públiques a destacar de l’etapa d’alcaldia de Joan Bellpuig i Puig trobem la construcció de la xarxa de clavagueram del carrer de Francesc Macià; la construcció i reparació de clavegueres, voreres, canalització d’aigües, urbanització i replantat de la via pública al passeig de Domènec Sert, la carretera de Balenyà i el carrer de l’església. També es feren canvis a la plaça de la República substituint les acàcies per altres arbres més ben adaptats al clima de la plana, així com la construcció d’una voravia al voltant de la font pública i la instal•lació d’un fanal. Totes aquestes obres no només servien per millorar la qualitat de l’estat del municipi, sinó també per pal•liar el problema de l’atur. Per l’abril del 1934 la Corporació decidí donar de baixa a l’Ajuntament de la subscripció a la revista mensual “El municipio español”, cosa que es féu efectiva pel gener del 1935. S’acordà comprar combustible per a la calefacció de les Escoles Nacionals de Taradell. Però en relació a les necessitats de l’ensenyament la decisió més important fou el compromís que adoptà la Corporació de construir els edificis necessaris per a l’ensenyança primària, movent-se per aconseguir una subvenció del Govern de la República al respecte. Concretament, es va sol•licitar a la Direcció General de Primera Instància la creació d’una Escola Nacional mixta a la barriada “El Gurri”. En relació als fets d’octubre del 1934 l’Ajuntament presidit per Joan Bellpuig criticà l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya, ja que interpretava que la seva actuació havia estat demagògica i inductora del vessament de sang que es produí, i, en canvi, expressava l’adhesió al Govern central de dretes de la República. De fet, pel setembre del 1935 l’alcalde, Joan Bellpuig, i un regidor, Delfí Barfull, assistiren en representació de l’Ajuntament de Taradell a una recepció del Cap del Govern de la República, Alejandro Lerroux, que es féu a Barcelona.

Fonts

-Llibre d’actes dels plens de Taradell: 13/7/1931-17/4/1932. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 3/1/1933-31/10/1933. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 7/11/1933-23/1/1935. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 6/2/1935-24/4/1936. -Llibre d’actes dels plens de Taradell: 13/5/1936-30/11/1937. PLADEVALL i FONT, Antoni: Taradell, passat i present d’un terme i vila d’Osona. Dels orígens a finals del segle XVIII. Vic, Eumo Editorial, 1995.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra