Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Calldetenes

Tendència política: Es presentà a les eleccions municipals del gener del 1934 per l’anomenat Grup Independent, que, com ja hem dit, s’havia coalitzat amb el Sindicat Agrícola Plana de Vich.

Mandat: 1935-1936

 

Carles Bancells i Guinovart

Temps a l'alcaldia

Fou elegit alcalde en el Ple del 28 de desembre del 1935 i cessà en el càrrec en els primers mesos de la guerra civil.

Obra de govern

De les decisions que trobem durant l’etapa en la qual Carles Bancells exercí com a batlle destacaríem la priorització que es donà a tema de l’ensenyament. Així, doncs, des de l’Ajuntament se sol•licità al Ministeri d’Instrucció Pública la construcció directa per part de l’Estat d’un edifici amb dues escoles unitàries i una mixta per pàrbuls. L’Ajuntament es comprometia a cedir amb aquesta finalitat el solar escolar, a més de realitzar pel seu compte els treballs d’aplanament del terreny. A més, com a compromís addicional, el consistori es comprometia a aportar un 15% del cost total de l’obra, ingressant aquesta quantitat a la Caixa General de Dipòsits a disposició del Director General. De fet, el tema de l’escola era tan important per l’Ajuntament, que, fins i tot un cop iniciada la contesa civil, l’Ajuntament expressà el propòsit de tirar-ho endavant.

Fonts

Llibres d’actes del Ple: del 1926 al 1939. VILAMALA SALVANS, Jordi: De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d’un poble viu. Tarragona, Edicions el Mèdol, S.L., 2002.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra