Cerca ràpida d'alcaldes

 
 
  Inici Directori Cerca   Contacte  
 
tapa

Municipi: Santa Eugènia de Berga

Mandat: 1931-1933

 

Josep Alsina i Ruana

Temps a l'alcaldia

Fou alcalde des del 16 d’abril del 1931, data en la qual fou elegit per aquest càrrec arran dels resultats electorals de les municipals celebrades el dia 12 d’aquell mateix mes, fins el maig del 1933 en què es constituí una Comissió Gestora.

Obra de govern

Durant l’etapa en la qual fou alcalde Josep Alsina el Ple aprovà, tal com van fer altres ajuntaments del país, el projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’agost del 1931 el Ple de l’Ajuntament fou assabentat que el Gevern de la República tenia la intenció de crear una escola provisional per a nens. També trobem com a nota curiosa la decisió presa el 17 d’abril del 1933 de subvencionar amb 50 pessetes una obra que de fet corresponia al terme de Taradell, però que es creia que beneficiaria també als veïns de Santa Eugènia.

Fonts

-Llibre d’actes de la Comissió Municipal de Santa Eugènia de Berga: 7/12/1930-16/4/1931. -Llibre d’actes dels Plens de Santa Eugènia de Berga: 16/4/1931-1/2/1934. PLADEVALL, Antoni: Història i vida d’un vell poble osonenc: Santa Eugènia de Berga. Vic, EUMO Editorial, 1997.

 
  Consell Comarcal d'OsonaUniversitat de VicMemorial Democràtic  
  Alcaldes de la Segona República d'Osona és una web del Consell Comarcal d'Osona  
 
Ombra